You are in:

Payslip Delay during the months of March and April


28th February 2013 | News


The DES has given notification relating to the possible delay in receipt of payslips during the months of March and April. The notice below is to issue with payslips dated 14th March 2013.
Payslip Delay during the months of March and April

There may be a delay of up to three days for receipt of payslips for salary and pensions issuing in March and April due to circumstances beyond the control of this Department.

The salary / pension payments due during March and April will issue into bank accounts as scheduled. It would be appreciated if you would avoid contacting the Payroll Division of the Department regarding the delay with your payslip during this period. We appreciate your
co-operation on this matter.

Any inconvenience caused as a result of this delay is regretted.

___________________________________________________

Moill ar Dhuillíní Pá le linn Míonna Márta agus Aibreáin

De bharr cúrsaí nach bhfuil aon neart ag an Roinn seo orthu, is féidir go mbeidh moill suas go dtí trí lá ar na duillíní pá do thuarastail agus pinsin a eiseofar i mí Márta agus Aibreáin.

Eiseofar na híocaíochtaí tuarastail / pinsin
a bheidh dlite i mí Márta agus Aibreáin isteach i gcuntais bainc mar a sceidealadh. Ba mhór againn dá gcoinneofá ó theagmháil a dhéanamh le Rannán an Phárolla sa Roinn maidir leis an moill ar do dhuillín pá le linn na tréimhse seo. Is mór againn do chomhoibriú sa ghnó seo.

Is ábhar aiféala é má thagann aon mhíchaoithiúlacht as an moill seo.


Go back to News

Members Menu