You are in:

Interested in becoming a Primary Inspector with the Department of Education and Skills?


10th May 2019 | News, What's New


Interested in becoming a Primary Inspector with the Department of Education and Skills? The Public Appointments Service launched a recruitment competition for Primary Inspectors on 10 May. The closing date for applications is 30 May 2019 at 3PM. Full details available on www.publicjobs.ie

 

An bhfuil suim agat a bheith i do chigire bunscoile leis an Roinn Oideachais agus Scileanna? D’fhogair an Coimisiún um Cheapacháin Seirbhísí Poiblí comortas earcaíochta do chigirí bunscoile ar an 10ú Bealtaine. Is é an 30ú Bealtaine ag 3.00 i.n. an data agus an t-am deireanach d’iarrataisí. Tuilleadh sonraí ar www.publicjobs.ie


Go back to News

Members Menu

Leagan Gaeilge